3-D Secure veya Ortak Ödeme Sayfası Uygulama Başlangıç Sayfası

Bu sayfa, 3-D Secure veya Ortak Ödeme Sayfası kullanmak isteyen üye işyerlerimiz için hazırlanmış bir başlangıç sayfasıdır. Aşağıdaki alanlara gireceğiniz bilgilerle, bir müşterinizin sanal mağazanızdan yaptığı alışverişin detaylarını belirleyeceksiniz.

Detayları girip Gönder'e bastıktan sonra çıkacak sayfa, sanal müşterinizin sitenizde karşısına çıkacak son sayfaya bir örnektir.

 Müşteri Adı : Kredi kartı sahibinin ismi
 Sipariş No : Herbir alışveriş işlemi için Üye İşyeri tarafından oluþturulan 20 karakterli alfa-numerik sipariş numarası
 Üye İşyeri No :   "posnet_oos_config.php" dosyasýna bakýnýz. 10 karakterli Üye Ýþyeri Numarasý
 Terminal No :   "posnet_oos_config.php" dosyasýna bakýnýz. 8 karakter li Üye Ýþyeri Terminal Numarasý
 Posnet ID :   "posnet_oos_config.php" dosyasýna bakýnýz. Üye Ýþyeri Posnet Numarasý
Kredi kartı Bilgileri :  KK No : Kredi Kart Numarası
 SKT :    Kredi Kartı Son Kullanma Tarihi (YYAA Örn: 2020/04 -> 2004)
 CVV2 :  Kredi Kartı CVV2 Numarası
 Tutar  : Alışveriş tutarı (14,8 TL için 14.80 giriniz.)
 Para Birimi : Para Birimi
 Taksit sayýsý : Taksit Sayýsý
 İşlem Tipi : Yapılması istenilen işlem tipi
 VFT Kampanya Kodu : Yapılması istenilen kampanya kodu

 Yeni sayfa aç / Böyle Devam et :

YKB OOS' nin yeni bir pencerede açılmasını mı, yoksa mevcut sayfadan devam etmesini mi belirten bir değerdir. Bir sonraki sayfadaki Java Script fonksiyonunun değerini değiþtirir.
 YKB URL :   "posnet_oos_config.php" dosyasýna bakýnýz. Son sayfanýzý yollayacaðýnýz YKB URL'si. Son sayfayý bu URL'ye yolladýktan sonra alýþveriþ tamamlama sayfanýza bu müþterinin gelmesini bekleyeceksiniz.
 PYE Anahtarý :   "posnet_oos_config.php" dosyasýna bakýnýz. Posnet Yönetici Ekranlarý (PYE) içindeki "Anahtar Yarat" linkine týklayarak yaratýlan anahtar bilginiz.